ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dňa 22.9.2022 sa Golianko zúčastnilo športovej charitatívnej exhibície na futbalovom štadióne v Nitre aby podporilo výzvu organizátorov k vzájomnej tolerancií, rešpektovaniu individálnych osobitostí nielen medzi žiakmi ale aj nami dospelými. Golianko tak prezentovalo ,že je proti akémukoľvek násiliu a šikane.30. septembra zástupcovia občianskeho združenia Integrácia odovzdali našej škole finančný príspevok vo výške 1 800€ na edukatívne pomôcky a technické zabezpečenie vzdelávania ale i rôznych aktivít a projektov žiakov.
Finančné prostriedky odovzdal riaditeľ OZ Mgr. Slavomír Krafčák riaditeľke gymnázia za prítomnosti študentov školy.
Ďakujeme.