ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

V pondelok dňa 5. septembra sa brány nášho gymnázia po dvoch mesiacoch prázdnin opäť otvorili, aby nimi vošli žiaci, ktorým je už toto prostredie známe, ale i tí, ktorých kroky k nám smerovali po prvýkrát – naši prváci.
Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo na školskom dvore a atmosféru dopĺňalo i krásne slnečné, i keď trochu chladnejšie počasie.
Pani riaditeľka RNDr. Zuzana Hurtová vo svojom slávnostnom príhovore privítala učiteľov, žiakov i rodičov. Taktiež privítala 2 hosťujúce študentky z Belgicka, ktorých prítomnosť na našej škole bude nepochybne obohacujúca nielen pre ne, ale i našich študentov. Prihovorila sa i našim prvákom vo všetkých formách štúdia a zaželala im úspešný školský rok 2022/2023. Žiaci prvých ročníkov taktiež spoznali svojich triednych učiteľov.
Zároveň pani riaditeľka zablahoželala šikovným študentom, ktorí v závere predošlého školského roka nezaháľali a svoju húževnatosť a cieľavedomosť v učení sa anglického jazyka pretavili do získania Cambridge certifikátov FCE a CAE.
Na záver stretnutia zazneli slová, aby pre všetkých učiteľov i žiakov bol tento školský rok úspešným a aby sa nám darilo rozvíjať talenty žiakov a viesť ich k čo najlepším výsledkom.