ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Projekt Erasmus+ „YOU MATTER“

7. júla 2022 sme s kolegyňami z odboru školstva Mestského úradu Nitra nainštalovali do vstupnej haly výstavu fotografií národných parkov vo Fínsku, Lotyšsku a Slovensku z projektu Erasmus+ "YOU MATTER".
Autormi fotografií sú žiaci našej školy- Samuel Polakovič, Jakub Remeň, Jasmína Miťková a Alex Sklenár.
Všetci Vás srdečne pozývame

Projekt „YOU MATTER“ alebo „Aj na TEBE záleží“ začala naša škola Gymnázium, Golianova 68, Nitra realizovať ešte v roku 2019 v spolupráci so školami vo Fínsku, Lotyšsku a Taliansku. Témou projektu bola ochrana životného prostredia so zameraním na národné parky v našich krajinách. V pláne sme mali navštíviť tieto chránené územia v každej z našich partnerských krajín a diskutovať o rozdieloch v ich ochrane a využití.

Naše plány na určitý čas pozastavila pandémia, počas ktorej sme pripravili pre žiakov zapojených do projektu online stretnutie. Na tomto stretnutí sme sa venovali témam ako bezodpadová domácnosť alebo ako tráviť voľný čas v prírode počas pandémie. Veľa ľudí sa v tomto období rozhodlo tráviť svoj voľný čas v prírode a to vo zvýšenej miere, keďže možností nebolo veľa. Aj počas toho obdobia sme videli, že národné parky nám umožňujú tráviť krásne chvíle v prírode a preto si myslíme, že ich ochrana je nevyhnutná a veľmi dôležitá pre všetkých ľudí.

Medzinárodné stretnutia sme mali možnosť zrealizovať až na jar a v lete 2022, ale o to viac sme si ich užili a príležitosť stretnúť našich projektových partnerov osobne bola pre žiakov aj nás, učiteľov, viac než výnimočná. Z nášho projektu časom síce vystúpilo Taliansko, ale národné parky vo Fínsku a Lotyšsku nám takmer túto stratu vynahradilo. Počas návštev partnerských krajín vznikli fotografie, ktoré môžete vidieť na tejto výstave. Všetky sú autentické a autormi sú žiaci našej školy, Gymnázia, Golianova 68, Nitra.Katarína Kettmannová
Koordinátor projektov Erasmus+
Gymnázium, Golianova 68, Nitra