ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
30. júna sme ukončili školský rok 2021/2022 slávnostným nástupom na školskom dvore za spoločnej prítomnosti nás všetkých.
Okrem vyhodnotenia prospechu, správania a dochádzky žiakov, odzneli ďakovné slová riaditeľky školy smerom k študentom, ktorí úspešne reprezentovali školu v súťažiach, projektoch, ale i náročných jazykových a odborných skúškach.
Počas slávnostného nástupu riaditeľka školy vyhlásila študentov roka a správkyňa nadácie ich ocenila finančnou odmenou vo výške 100€.

V závere sme si spoločne popriali krásne prázdniny, leto plné oddychu a pohody.

Ahojte!

Tešíme sa na všetkých v septembri.