ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
15. júna 2022 si najlepší študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK prevzali ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy.

Z našich študentov boli ocenení:

Svetlana Mésárošová – V.AJ za 1.miesto v celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku, kategória 2C1.
Kamila Líšková – II.AJ za 2. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v španielskom jazyku, kategória A.
Liliana Hallová – VII.SPA za 4. miesto v celoslovenskom kole chemickej olympiády v kategórii A (úspešná riešiteľka), za 5. miesto v česko-slov. medzinárodnej súťaži, za získanie Ceny dekana FCHPT za najlepšiu praktickú časť celoslovenského kola CHO, postup do výberu na medzinárodnú CHO a za 3. miesto v celoslovenskom kole SOČ, odbor 03 – chémia, potravinárstvo.

Ďakujeme a blahoželáme našim oceneným študentom.