ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. 26. ročník zbierky sa uskutočnil vo štvrtok, 28. apríla 2022. V tento deň sme mali možnosť pripnúť si na odev umelý kvietok narcisu a vyjadriť tak našu podporu pre ľudí, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Vhodením svojho dobrovoľného príspevku do pokladničiek v uliciach Slovenska sme zároveň podporili projekty, ktoré sa realizujú na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku. Do zbierky sa zapojili aj študenti nášho gymnázia v rámci projektu Škola podporujúca zdravie a vyzbierali v uliciach mesta sumu 2424 eur.