ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
V dňoch 24.5. až 30.4.2022 sa skupinka siedmich žiakov s dvomi učiteľkami z Gymnázia, Golianova 68, Nitra vrátili z medzinárodného stretnutia v rámci programu Európskej Únie Erasmus+ vo Fínsku, kde sa stretli žiaci a učitelia zo Slovenska, Fínska a Lotyšska. Celý týždeň sa v rámci programu venovali téme ochrany a využitia národných parkov, ochrany životného prostredia a spoznávania kultúry a tradícii hostiacej krajiny. Žiaci následne pracovali v medzinárodných skupinách, v ktorých spracovali nové poznatky z exkurzií a workshopov pripravených fínskou školou. V záverečných prezentáciách pripomenuli dôležitosť ekologického správania sa v rodinách, v škole ako aj v komunitách a na úrovni celej krajiny a navrhli ekologické riešenia, ktoré by mal byť schopný nasledovať každý z nás, pretože ako hovorí aj názov nášho projektu „Aj na tebe záleží“.