ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Mimoriadny úspech


Náš žiak Šimon Peter (II.B) sa umiestnil na úžasnom 3. mieste v celoslovenskom kole súťaže Zenit v elektronike konanej v dňoch 28.-31.marca v Banskej Bystrici. Ide o obrovský úspech ,pretože na našej škole sa elektronika vôbec nevyučuje. Šimon sa na súťaž pripravoval len v rámci krúžku Robotika , samoštúdiom a hlavne v spolupráci so SPŠ strojnícka a elektrotechnická Nitra, kde sa mu venoval pán Ing. Július Arpáš, PhD. za čo mu patrí veľká vďaka.