ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Milí žiaci,

10. januára 2022 sa začína vyučovať prezenčne po vianočných prázdninách v budove školy. Pripomíname Vám aby ste nezabudli, že vyučovanie sa bude realizovať podľa nového rozvrhu, ktorý je zverejnený na Edupage. Upravené budú aj učebne na delené vyučovanie. Stále platí, že pri vstupe do budovy školy aj počas vyučovania má každý žiak tvár prekrytú rúškom, príp. respirátorom. Rovnako platia všetky pokyny – protiepidemiologické opatrenia, ktoré platili pred vianočnými prázdninami.

Do školy 10. januára nastupujú len zdraví žiaci, t.j. bez klinických príznakov na COVID 19. Odporúčame všetkým žiakom, aby sa ešte pred samotným nástupom do školy otestovali samotestom. Informáciu o výsledku testovania, treba zaslať triednemu učiteľovi.

Stravovanie v školskej jedálni pre stravujúcich sa žiakov bude zabezpečené.

Veríme, že budete všetci dochvíľni a nastúpite včas na vyučovanie.