ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Adaptačná vizita druhákov – OHNIVÁ ČAŠA GOLIANKA

„Uvedomujeme si, že uvítanie do stavu študentského vo forme tradičnej imatrikulácie ste v minulom školskom roku nemohli absolvovať z dôvodu opatrení COVID-19. Teraz tu ale stojíme s nádejou, že si Vašu DRUHÁCKU VIZITU v téme Harryho Pottera užijete a vynahradíme vám zameškané. Ste súčasťou Golianka už druhý rok, preto sme si pripravili rôzne aktivity, ktoré majú zábavnou formou preveriť vaše vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas prvého ročníka štúdia. Je to taká malá adaptačná vizita druhákov.“
Týmito slovami privítali študenti III.C svojich spolužiakov z tried II.SA, II.A, II.B, II.C a II.AJ na výnimočnej študentskej akcii, ktorá sa konala 16.11.2021 vo veľkej telocvični Gymnázia, Golianova 68, Nitra.
Téma Harryho Pottera nebola zvolená náhodou. V tomto príbehu študentská sila a spolupráca dokázala prekonať nástrahy a nebezpečenstvá v ich štúdiu. A v tomto je tá paralela. Len silný kolektív dokáže ľahšie prekonať nástrahy štúdia. Všetky triedy preukázali svoju silu a adaptáciu v triednom vystúpení a v 5 kontrolných disciplínach.
Disciplíny: Vieš všetko potrebné o Golianku?, Svetový čarovný recept, LogikumMatikum, Behavá triedna skladačka, Óda na Golianko. Najvyššie skóre v týchto nástrahách vybojovala trieda II.C a získala symbolickú OHNIVÚ ČAŠU GOLIANKA.
Študenti všetkých tried druhých ročníkov preukázali, že si zaslúžia byť titulovaní: Plne adaptovaný študent Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za príjemne strávený čas v našej študentskej komunite GymGol.