ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
GOLIANKO SPOZNÁVA OSOBNOSTI NITRY

Dňa 10. 11. 2021 sa na pôde našej školy predstavil unikátny tvorivý projekt venovaný oživeniu minulosti a uvedomeniu si hodnôt súčasnosti - nášho regiónu.
Vďaka partnerom: Nitrianska komunitná nadácia a Mladí nitrianski filantropi - v spolupráci s Mestom Nitra, sa na našej škole uskutočnil projekt: Spoznávame osobnosti Nitry.
Aktívnou účasťou v projekte žiaci spoznávali významné osobnosti Nitry a regiónu, ktoré dnes môžu byť motivátormi pre mladých ľudí. Pri hľadaní a spracovaní poznatkov sa snažili pozdvihnúť povedomie o mieste, kde žijeme, naše tradície. Tvorba výtvarných diel ukázala cestu, ako si hlbšie si uvedomiť hodnotu našej komunity.

Nezabudli sme na svätcov, panovníkov, dejateľov, výtvarníkov, hudobníkov, spisovateľov, hercov, športovcov, na ktorých sme právom hrdí a zaslúžia si našu úctu a pozornosť.

Predstavili sa tak minulé aj žijúce legendy, ktoré svojím životom a prácou presiahli hranice regiónu.

D. Kis (VII.SPA)