ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dnes, 28.9.2021 sme aj s celou III.AJ prispeli svojou troškou ku skrášleniu okolia našej školy, hlavne v okolí chodníku, po ktorom každodenne prechádza väčšina našich žiakov. Vyzbierali sme zopár vriec odpadkov pohodených na zemi a veríme, že sa vám bude kráčať hore Golianovou ulicou ešte o niečo príjemnejšie. Inšpiroval nás projekt Erasmus+, v ktorom sú zapojení žiaci hlavne z tejto triedy. Celej triede srdečná vďaka.