ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
30. júna sme ukončili školský rok 2020/2021 slávnostným nástupom na školskom dvore za spoločnej prítomnosti nás všetkých. Okrem vyhodnotenia prospechu, správania a dochádzky žiakov, odzneli ďakovné slová riaditeľky školy smerom k študentom, ktorí úspešne reprezentovali školu v súťažiach, projektoch, ale i náročných jazykových a odborných skúškach.
Počas slávnostného nástupu riaditeľka školy vyhlásila 14 žiakov za študentov roka a správkyňa nadácie ich ocenila finančnou odmenou vo výške 100€.
Študentmi roka sa stali: Alexander Godál (IV.C); Pavol Hamar (VIII.OKA); Martina Hlavinová (IV.C); Marietta Mikleová (VIII.OKA); Regina Nyulassiová (V.AJ), Dominik Čačík (VI.SXA); Anna Dukesová (VI.SXA); Júlia Golská (IV.AJ); Katarína Kleštincová (III.AJ); Pavol Pánisz (V.AJ); Michal Santai (IV.AJ); Natália Ťapušová (I.B); Alžbeta Žiarovská (VI.SXA) a Hannah Gilan (III.AJ).
Počas slávnosti riaditeľka školy odovzdala Ocenenie predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milanom Belicom, PhD. trom žiakom, ktorí úspešne reprezentovali nielen školu, ale i NSK. Ocenenie dostali: Hannah Gilan (III.AJ), Dominik Čačík (VI.SXA) a Pavol Pánisz (V.AJ).
V závere sme si spoločne popriali krásne prázdniny, leto plné oddychu a pohody.

Ahojte!

Tešíme sa na všetkých v septembri.