ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Deutsches Sprachdiplom - Nemecký jazykový diplom
Dňa 4.júna sa na našej škole konalo slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov – Deutsches Sprachdiplom. Diplomy si od pani riaditeľky prevzalo 12 našich študentov, ktorí absolvovali jazykovú skúšku na úrovni A2/B1 v školskom roku 2019/2021. Žiaci sa na skúšku pripravovali v rámci záujmového krúžku po vyučovaní pod vedením Mgr. A. Luleiovej.