späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Rozlúčka s maturantmi


Dňa 28. 5. 2021 sa na školskom ihrisku Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre konala slávnostná rozlúčka s maturantmi. Išlo o udalosť, na ktorú sa tešili všetci žiaci našej školy. Niesla sa v slávnostnom duchu a bola významným dňom pre každého študenta, ktorý už viac nezasadne do lavíc v triedach osemročného, štvorročného či päťročného štúdia na našej škole.
Súčasťou tejto akcie bolo aj oceňovanie najlepších študentov maturitného ročníka. Máme veľkú radosť, že ich bolo mnoho a sú inšpiráciou pre budúce generácie.