späť na hlavnú stránku
NOVINKA

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

8 – ročné štúdium

4 – ročné štúdium

5 – ročné štúdium

Kritériá na prijímacie skúšky

Podmienky pre štúdium

Projekty školy a súčasti vyučovania

Štúdium v jazykovej škole

Žiacka školská rada

Prečo si išiel študovať práve na Golianko? – odpovede študentov

Ako si spokojný so svojim štúdiom, a ako sa ti darí napredovať aj počas dištančného vzdelávania? - odpovede študentov

Čo by si odkázal svojim budúcim spolužiakom? - odpovede študentov


V prípade vašich otázok nás kontaktujte:
gymgol@gymgolnr.sk
zuzana.hurtova@gymgolnr.sk
tel.č.: 037/6409612
tel.č.: 037/6409614