späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Údaje Nadácie Gymnázia, Golianova 68, Nitra pre poukázanie 2% dane:

Postup darovania 2% dane:postupnadacia.pdf
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov:potvzapl.pdf
Vyhlásenie o zaplatení dane:vyhldan.pdf


správkyňa nadácie : PaedDr. Alena Viziová, PhD. telefón : 037/ 640 96 12
Email: nadacia.gymnazia@gmail.com
číslo účtu : IBAN: SK91 0200 0000 0037 3243 0851
IČO : 340 165 71
právna forma: nadácia


· Mgr. Martina Filová - predsedníčka správnej rady
· Mgr. Juraj Horváth - člen
· Mgr. Jana Juríková - člen
· Mgr. Vladimír Podoba - člen
· PhDr. Darina Račková – člen
· Monika Jurajdová – člen
Revízor nadácie: Mgr. Kristína Laurinská

Nadačná listina:nadlis.pdf
Výročná správa nadácie za rok 2019:vyrsprav19.pdf


Vážení rodičia,
Nadácia gymnázia pôsobí na škole už 26 rokov a významne prispieva k rozvoju školy. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môže daňovník poukázať 2% zo svojej dane organizácii, ktorá je na tento účel zaregistrovaná. Nadácia nášho gymnázia je v tomto roku prijímateľom 2%.
Nadácia Gymnázia v roku 2020 získané finančné prostriedky použila na:
- nákup vybavenia SINO ZEROclient do počítačovej učebne 145 – 14 ks (náhrada za počítačové zostavy),
- nákup bielych keramických a magnetických tabúl do miestností: učebňa 121 (trieda: V.KNA) a učebňa 120 (trieda: VIII.OKA), učebňa 314 ( trieda: III.B), MFU – malá fyzikálna učebňa
- nákup 3 ks tlakomerov do biologického laboratória,
- nákup 19 ks tabletov Samsung Galaxy, tabletovej skrinky a puzdier na tablety,
- nákup 2 ks notebookov a brašní na notebooky,
- nákup spojovacích vodičov (20 ks) a žiackych napájacích zdrojov s displayom (4 ks) na vyučovanie fyziky
- nákup ústavy SR, listiny ZPS, štátnych symbolov a novely na vyučovanie občianskej náuky
- nákup učebníc anglického jazyka GATEWAY TO MATURITA B1+SB, GATEWAY TO MATURITA B1+WB
- nákup učebníc nemeckého jazyka DIREKT NEU 2
- nákup učebníc španielskeho jazyka AVENTURA
- nákup učebníc ruského jazyka RADUGA PO NOVOMU 2
- nákup 10 ks byret s priamym kohútom, s teflónovým kladivkom na vyučovanie chémie
- nákup 15 ks grafických tabletov,
- spolufinancovanie školského projektu „Zeleň pre školu“ – nákup betónových obrúb
- podporu žiakov školy ako „Študentov roka“ - finančná výpomoc bola vyúčtovaná žiakmi na nákup počítačovej techniky, odbornej literatúry, laboratórneho vybavenia pre potreby ich ďalšieho vzdelávania.

Všetky tieto aktivity by sa nemohli konať bez podpory rodičov, vedenia školy a pedagógov gymnázia, ako aj priateľov, sponzorov a všetkých, ktorí nás podporili. Touto cestou Vám ďakujeme. Milí rodičia, veríme, že podporíte školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Prípadne môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. V prípade, že sa rozhodnete podporiť Nadáciu Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre, môžete si tu stiahnuť potrebné tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) už s vyplnenými údajmi našej nadácie. Tieto tlačivá stačí len vyplniť, poslať/ doručiť do školy a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad. Dané tlačivá môžete aj Vy poslať na príslušný daňový úrad. Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme. Zároveň by sme sa Vám chceli poďakovať za prejavenú finančnú podporu na benefičných koncertoch a poukázaním 2% z Vašej zaplatenej dane.

S pozdravom
PaedDr. Alena Viziová, PhD.
správkyňa nadácie