späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Kritéria na prijatie pre šk. r.:2021/22 na 4.ročné štúdium: 4r2021.pdf

Kritéria na prijatie pre šk. r.:2021/22 na 5.ročné štúdium: 5r2021.pdf

Kritéria na prijatie pre šk. r.:2021/22 na 8.ročné štúdium: 8r2021.pdf