ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA

"Vianočný pozdrav"
gymnazistov
k blížiacim sa sviatkom

Vianočné hviezdičky - tancujú dievčatá III.TA v roku 2015 - K. Krumpálová, E. Milová, L. Kováčiková, M. Benkovičová

Šťastie, zdravie spieva výber žiakov, sólo M.Čergeť, klavírny sprievod S. Kisová

Vianočná tržnica vianočné pochúťky ponúkajú žiaci III.TA v roku 2015

Vianočný pozdrav v cudzích jazykoch vinšujú M. Dudaško, M. Adamkovičová, K. Mazáková a E. Meszárosová

Prekvapenia a huncútstva pani zimy - spievajú študenti našej školy, sólo D. Pašeková, P. Forgáčová, diriguje Mgr. S. Kisová

Zasnežený fitnes na hudbu Snehuliak cvičia R.Maťušová,D.Civáňová a P.Bajerlová

Vianočný darček -tancujú žiaci našej školy a hostia

Vianočný hymnus, vianočný vinš, novoročný vinš -vinšujú S. Chowaniecová, Š. Vavro a M. Benkovičová

Číslo účtu nadácie:
IBAN SK91 0200 0000 0037 3243 0851
IČO: 340 165 71