späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Úprava prevádzky školy od 13.10.2020

Od 13.10. 2020 žiaci 4-ročného, 5-ročného a druhého stupňa 8-ročného štúdia (kvinta až oktáva) v zmysle rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 11.10.2020 pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu. Žiaci 1. stupňa 8-ročného štúdia: príma – kvarta, sa učia prezenčne, t.j. bežným spôsobom v budove školy.

Žiaci, ktorí sa vzdelávajú prezenčne v budove školy sa budú vyučovať podľa stáleho rozvrhu. Bez ohľadu na počet vyučovacích hodín všetci žiaci majú obedovú prestávku od 12.30 hod. do 13.00 hod. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, sú automaticky od zajtra prihlásení na obed. Žiaci, ktorí sa chcú zo stravy odhlásiť, musia sa odhlásiť individuálne (telefonicky, elektronicky) a môžu tak urobiť najneskôr do zajtra 13.10.2020 do 8.00 hod. Žiak, ktorý sa doposiaľ nestravoval v ŠJ, sa môže na obed prihlásiť najneskôr zajtra do 8.00 hod.

Prosíme rodičov, aby zajtra pri nástupe mali žiaci vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo o bezinfekčnosti. Naďalej je potrebné rešpektovať všetky protiepidemiologické opatrenia – rúško, odstupy, umývanie a dezinfekcia rúk. Ráno sa bude žiakom pri vstupe merať telesná teplota. Na prezenčné vyučovanie môže nastúpiť len tak žiak, ktorý nemá príznaky žiadneho infekčného ochorenia.

Školský bufet aj v tomto čase obmedzenej prevádzky školy bude fungovať.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje svojho triedneho učiteľa, príp. vedenie školy: riaditel@gymgolnr.sk

Ďakujeme za pochopenie.
RNDr. Zuzana Hurtová, riaditeľka školy