späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Vážení rodičia,
vzhľadom na nové pozitívne výsledky v testovaní na COVID-19 sa naša škola počas víkendu dostala do červenej fázy. Z tohto dôvodu RÚVZ v Nitre zatvoril prevádzku gymnázia v termíne od 5. do 12.10.2020. Do karantény – domácej izolácie idú všetci žiaci a zamestnanci školy. V tomto termíne sa všetci musia zdržať akýchkoľvek kontaktov mimo svojho domáceho prostredia. V prípade zdravotných problémov je nutné sa obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára. Konkrétne znenie rozhodnutia RÚVZ zverejníme rodičom a zamestnancom zajtra 5.10.2020 po jeho doručení. Izolácia sa dáva za povinnosť žiakom a zamestnancom školy, nie ich rodinným príslušníkom, pokiaľ RÚVZ už v jednotlivých prípadoch nerozhodol/nerozhodne inak.

Od zajtra 5.10.2020 sa z týchto dôvodov začne učiť v plnom rozsahu dištančne podľa rozvrhu na gymnáziu a tiež v jazykovej škole pri gymnáziu. Prosím rodičov, aby dohliadli na aktívnu účasť svojich detí na dištančnom vzdelávaní. Žiak, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť dištančného vyučovania – vzhľadom na karanténu môže ísť len o zdravotné dôvody – sa ospravedlňuje rovnakým spôsobom ako pri prezenčnom vyučovaní. V prípade technických problémov informujte triedneho učiteľa.

Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni sú automaticky odhlásení zo stravy a pri obnove prevádzky sú automaticky prihlásení na stravu.

Ďakujem Vám za pochopenie a spoluprácu.
S pozdravom

RNDr. Zuzana Hurtová, riaditeľka školy