späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Vážení rodičia, milí študenti.
V škole sa vyskytol prvý pozitívny prípad potvrdeného ochorenia COVID-19, z tohto dôvodu, na základe odporúčania RÚVZ Nitra, riaditeľka školy udeľuje na deň 28.09.2020 (pondelok) riaditeľské voľno všetkým študentom gymnázia.
Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni sú automaticky odhlásení zo stravy.
Dňa 29.09.2020 (utorok) žiaci nastúpia na riadne vyučovanie podľa rozvrhu. V prípade nových zmien vo vyučovaní Vás budeme informovať.

RNDr. Zuzana Hurtová, riaditeľka školy