späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Pokyny upravujúce podmienky pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný režim na Gymnáziu, Golianova 68, Nitra od 1. 10. 2020:
Na stiahnutie:od1102020.pdfPokyny upravujúce podmienky pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný režim na Gymnáziu, Golianova 68, Nitra od 16. do 30. 09. 2020:
Na stiahnutie:eo16-30.pdf