späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Študujte na Golianku

Vážení rodičia, milí žiaci.
V školskom roku 2021/2022 budeme na Gymnáziu na Golianovej ulici v Nitre otvárať na jednotlivých študijných odboroch tieto triedy:
5-ročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým – 1 trieda – 31 žiakov
Termíny podania prihlášky:
do 8.4. 2021 riaditeľovi ZŠ a do 16.4. 2021 gymnáziu
Termíny prijímacej talentovej skúšky:
5. 5. 2021 a 12. 5. 2021
Kritéria na prijatie pre šk. r.:2021/22: 5r2021.pdf

4-ročné štúdium – 3 triedy – spolu 93 žiakov
Termíny podania prihlášky:
do 8.4. 2021 riaditeľovi ZŠ a do 16.4. 2021 gymnáziu
Termíny prijímacej skúšky:
3. 5. 2021 a 10. 5. 2021
Kritéria na prijatie pre šk. r.:2021/22: 4r2021.pdf

8-ročné štúdium – 1 trieda – spolu 30 žiakov
Termíny podania prihlášky:
do 8.4. 2021 riaditeľovi ZŠ a do 16.4. 2021 gymnáziu
Termíny prijímacej skúšky:
3. 5. 2021 a 10. 5. 2021
Kritéria na prijatie pre šk. r.:2021/22: 8r2021.pdf

Podrobnosti o jednotlivých študijných odboroch sú zverejnené v časti Možnosti štúdia.

Termíny na doručenie prihlášok a zverejnenie kritérií prijatia na štúdium boli aktualizované rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 26.1.2021.

Podrobnosti o realizácii prípravných kurzov na prijímacie skúšky zverejníme dodatočne v závislosti od epidemiologickej situácie. Sledujte našu webovú stránku.

Pozrite si krátke video o škole: