späť na hlavnú stránku
NOVINKA
8-ročné štúdium
Riaditeľka Gymnázia, Golianova 68, Nitra oznamuje uchádzačom o 8-ročné štúdium, že k dnešnému dňu 06.07.2020 je záväznou návratkou potvrdený nástup 31 uchádzačov (upravený plán výkon MŠVVaŠ SR) na štúdium od 1. septembra 2020, t. j. neevidujeme voľné miesta.