späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Riaditeľstvo Gymnázia Golianova 68, želá všetkým pedagógom a študentom príjemné prežitie letných prázdnin a načerpanie nových síl na nasledujúci školský rok 2020/2021.