späť na hlavnú stránku
NOVINKA
5-ročné bilingválne štúdium

Riaditeľka Gymnázia, Golianova 68, Nitra oznamuje uchádzačom o 5-ročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým, že k dnešnému dňu 05.06.2020 je záväznou návratkou potvrdený nástup 31 uchádzačov na štúdium od 1. septembra 2020, t. j. neevidujeme voľné miesta.

4-ročné štúdium

Riaditeľka Gymnázia, Golianova 68, Nitra oznamuje uchádzačom o 4-ročné štúdium, že k dnešnému dňu 05.06.2020 je záväznou návratkou potvrdený nástup 93 uchádzačov na štúdium od 1. septembra 2020, t. j. neevidujeme voľné miesta.