späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Minister školstva navštívil Golianko

Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, navštívil dňa 25. 5. 2020 Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre. Išlo o jednu z aktivít jeho pracovnej cesty po Slovensku. Bolo nám cťou, že si vybral v Nitre práve naše gymnázium, ktoré má povesť poskytovateľa výborných študijných možností i vynikajúcich výsledkov v Nitrianskom kraji.
Riaditeľka školy, RNDr. Zuzana Hurtová, privítala na pôde nášho gymnázia aj ďalších vzácnych protokolárnych hostí – Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. (predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja), RNDr. Vladimíra Gubiša (vedúceho odboru vzdelávania a kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja) a mnohých ďalších.
Vedenie gymnázia venovalo tejto vzácnej návšteve veľkú pozornosť. Na stretnutie boli prizvaní všetci predsedovia predmetových komisií, ktorí sa mali možnosť zapojiť do otvorenej diskusie s ministrom školstva. Riaditeľka školy, RNDr. Zuzana Hurtová, veľmi pozitívne vnímala skutočnosť, že súčasný minister mal ochotu navštíviť našu školu a stretnúť sa s učiteľmi. Vyjadrila presvedčenie, že v novom ministrovi má školstvo nádej na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Vybral sa správnou cestou, keď sa rozhodol zmapovať situáciu v školstve z pohľadu zriaďovateľov škôl i samotných riaditeľov s dlhoročnými skúsenosťami v pedagogickej praxi.
Ministra školstva potešilo zistenie, že maturitné skúšky prebiehali v našej škole bez akýchkoľvek komplikácií. Diskutovalo sa tiež o súčasných prijímacích kritériách na vzdelávanie v rámci 4-ročného, 5-ročného i 8-ročného štúdia. Minister školstva je otvorený konštruktívnym spôsobom riešenia problémov, ktoré možno doladiť len adekvátnou interakciou a spätnou väzbou priamo od riaditeľov škôl a ich zriaďovateľov.
Do diskusie sa zapojili aj Doc. Ing. Milan Belica, PhD. a RNDr. Vladimír Gubiš, ktorí formulovali ministrovi školstva tiež veľmi priame a podnetné otázky ohľadom školskej a vzdelávacej politiky na úrovni štátnej správy a samosprávy.klikni na obrázok pre zväčšenie