späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Žiadame zákonných zástupcov, aby nám čo najskôr oznámili nástup svojej dcéry/syna na štúdium záväznou návratkou. Návratku si treba vytlačiť, vyplniť, podpísať, naskenovať a e-mailom odoslať na adresu školy: gymgol@gymgolnr.sk .

Prosíme oznámiť nám záväznou návratkou aj prípadné nenastúpenie na štúdium.
Najneskorší termín na doručenie návratky je do 4. júna 2020.
Uľahčíte nám situáciu, ak nás nenecháte dlho čakať!!!

S úctou riaditeľka školy

Poradovník: STIAHNUŤ
Záväzná prihláška o nastúpení/nenastúpení na štúdium:4gnavratka.pdf