späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Milí žiaci, uchádzači o 5-ročné bilingválne štúdium,
vo výsledkovej listine nájdete svoje výsledky, ktoré ste dosiahli v prijímacom konaní na bilingválne štúdium pre školský rok 2020/21.

Prvým 31 uchádzačom blahoželáme! V silnej konkurencií 304 uchádzačov je to vynikajúci výsledok a bude nám potešením, ak práve Vám budeme zabezpečovať výborne podmienky pre gymnaziálne štúdium, aby ste naďalej mohli úspešne rozvíjať svoj talent. S radosťou budeme pre Vás pripravovať zaujímavé aktivity, projekty a rôzne príležitosti, ktoré budú obohacovať Vaše štúdium. Veríme, že nám čo najskôr zašlete Záväznú návratku o nastúpení na štúdium. Škole je potrebné doručiť záväznú návratku najneskôr do 4.6. 2020!
V prípade, že sa rozhodnete, že na štúdium nenastúpite, oznámte nám to prosím čo najskôr.

Uchádzači, ktorí sú na miestach s vyšším poradovým číslom, budú môcť byť prijatí, pokiaľ sa odvolajú proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium (treba si na rozhodnutie počkať, príde Slovenskou poštou doporučene) a zároveň nepotvrdia záväzne záujem na inej strednej škole! V prípade, že jedna z týchto 2 podmienok nebude splnená, nebudeme môcť týmto neprijatým uchádzačom ponúknuť voľné miesto.

Naše odporúčanie: Pokiaľ máte záujem o bilingválne štúdium a nie ste momentálne prijatí, uchádzajte sa o prijatie na 4-ročnom štúdium do anglickej triedy, príp. všeobecnej triedy a v prípade, že sa miesto uvoľní, povolíme Vám presmerovať záväznú návratku zo 4-ročného štúdia na 5-ročné štúdium.

Neriaďte sa len záujmami svojich spolužiakov, dôležití ste Vy, Váš talent a Vaša budúcnosť!

Pozor: Tento rok nie je možné „rušiť zápisy a prechádzať z jednej školy na inú školu“.

Poradovník: STIAHNUŤ
Záväzná prihláška o nastúpení/nenastúpení na štúdium:zpons.pdf