späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Kritéria na prijatie pre šk. r.:2020/21:
4-ročné štúdium:4r2021n2.pdf
5-ročné štúdium:5r2021n2.pdf


Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 8-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021 budú zverejnené podľa pokynov MŠVVaŠ SR do 29. 05. 2020 .