späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Vážení rodičia,
v rámci ďalších opatrení MŠVVaŠ SR týkajúcich sa zabráneniu šírenia koronavírusu COVID-19 zostanú školy podľa vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga aj naďalej zatvorené. Vyučovanie sa prerušuje od 30. marca 2020 až do odvolania. Písomné maturitné skúšky sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Ústne maturitné skúšky by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, najneskôr v termíne do 30. júna 2020.
Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9 pre žiakov štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
Počas prerušeného vyučovania na pôde školy sú žiaci povinní naďalej sa riadiť pokynmi vyučujúcich jednotlivých predmetov, riešiť zadania a systematicky sa pripravovať formou samoštúdia. Pokyny a úlohy im budú vyučujúci naďalej zadávať cez EduPage príp. inou formou elektronickej komunikácie.
Žiadame Vás vážení rodičia, aby ste dohliadali na prípravu Vašich detí v domácom prostredí, aby mohli po obnovení riadneho vyučovacieho procesu plynule pokračovať vo vyučovacom procese.
V prípade ďalších otázok, nejasností, príp. problémov s domácou prípravou Vašich detí nás kontaktujte.

Ďakujeme za pochopenie

Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov: Kliknite sem
Opatrenia školy:opatrenia.pdf
Usmernenie 1 z MŠ:ukorona1.pdf
Usmernenie 2 z MŠ:ukorona2.pdf
Usmernenie 3 z MŠ:ukorona3.pdf
Verejná vyhláška – zákaz hromadných akcií:verhromad.pdf
Verejná vyhláška – opatrenia ku karanténe:verdom.pdf
Nariadenie predsedu NSK ku koronavírusu:narpreds.pdf
Usmernenie hlavného hygienika SR o karanténe:hlavhyg.pdf
Usmernenie ministerky školstva:usmminister.pdf