späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dňa 6.2. 2020 sa na našej škole konali simulované Študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Platformu Študentských volieb na celom Slovensku organizuje tím aktívnych študentiek a študentov z celého Slovenska ako organizačná jednotka konajúca vo vlastnom mene pod záštitou Rady mládeže.
Cieľom Študentských volieb je zviditeľňovať hlas mladých ľudí a prostredníctvom zážitkového a skúsenostného učenia rozvíjať u študentov schopnosti, kompetencie, hodnoty a postoje potrebné pre život v demokratickej spoločnosti.