späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Vianoce sú obdobím, kedy otvárame svoje srdcia viac ako inokedy. Adventný čas v ľuďoch podnecuje záujem aj o radosť druhých. Študenti našej školy otvorili štedré srdcia a otvorené dlane pre seniorov zapojili do celoslovenského projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Projekt pozostával z prípravy vianočných balíčkov pre seniorov v domove dôchodcov v Nitre. Naši študenti sa s radosťou a elánom pustili do prípravy vianočného prekvapenia pre babičky a deduškov. Prispeli ako jednotlivci, alebo vytvorili dvojice či skupiny, v ktorých spojili svoje sily a naplnili balíčky tými najrôznejšími darmi. Prirodzene, v tomto krásnom projekte nejde len o hmotné dary, veci, ktoré seniori potrebujú pre každodenný život. Zabalené balíky boli vyjadrením ľudskej lásky a záujmu o iných. Spoločným úsilím našich študentov sa podarilo pripraviť šesťdesiatštyri vianočných balíkov, ktoré majú spríjemniť vianočné sviatky starším ľuďom. Tešíme sa, že aj náš malý podiel na tejto zmysluplnej aktivite vyčaril babičkám a deduškom úsmev na tvári a radosť v srdci. Naše srdcia sa už radosťou naplnili, pretože aj takouto formou pomoci sa naši študenti učia empatii a dobrosrdečnosti voči iným ľuďom. Tešíme sa, že mladí ľudia Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre chcú ich život urobiť krajším, radostnejším, šťastnejším. Aj touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí podporili tento projekt a dievčatám, ktoré balíky osobne a s láskou odovzdali.