späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Návšteva diplomata Veľvyslanectva USA
Na pozvanie p. učiteľky Kataríny Michalíkovej navštívil v stredu 27. 11. 2019 našu školu diplomat a hovorca Veľvyslanectva USA na Slovensku pán Griffin Rozell. Naši študenti tak mali možnosť si v praxi overiť svoju znalosť anglického jazyka. Pán Rozell najskôr hovoril o sebe, o práci diplomata, pričom študentom priblížil krajiny, v ktorých ako diplomat pôsobil. Urobil to zábavnou formou, keďže si pripravil kvíz s fotkami z jednotlivých krajín. Študenti sa tak mohli oboznámiť s tým, čo práca diplomata reálne znamená. Druhou témou jeho prednášky bola téma šírenia hoaxov a dezinformácií, najmä vo vzťahu k sociálnym sieťam. Po tejto, nanajvýš aktuálnej, téme študenti dostali priestor aj na svoje otázky.
Diskusie sa zúčastnili triedy III. AJ, IV. AJ a VI. SXA. Študenti týchto tried si neprecvičili len svoju angličtinu, ale odniesli si aj množstvo zaujímavých informácií. Náš hosť ich zároveň prekvapil aj svojou dobrou znalosťou slovenského jazyka.
Pán Rozell si z našej školy, okrem dobrého dojmu, odniesol aj poďakovanie vo forme Pamätnice k stému výročiu vzniku gymnázia.