späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Pumpkin Day 2019

Na našej škole sa už tradične oslavuje Pumpkin Day koncom októbra. Dňa 29.10.2019 sa konal 8.ročník tejto akcie. Organizácie sa ujala 3.AJ, ktorá si pripravila milé aktivity pre žiakov prvého ročníka bilingválneho štúdia. Žiaci si užili veľa zábavy pri desiatich stanovištiach. Výhercovia boli odmenení a skupine, ktorá sa umiestnila na poslednom mieste sa ušla cena útechy. Po vyhodnotení si všetci vychutnali napečené dobroty a z akcie si odniesli veľa zážitkov.