späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Týždeň vedy a techniky


Odovzdávanie cien s Týždňa vedy a techniky:V čase od 04.11. do 08.11. 2019 vyučovanie na Golianku spestrilo veľké množstvo aktivít, ktoré pre žiakov pripravili učitelia prírodovedných predmetov.
Okrem tradičných: Deň s matematickým softvérom, Biologický milionár, Zábavné experimenty alebo Učíme sa navzájom, pribudli aj zaujímavé prednášky z genetiky rastlín alebo urbanizácie krajiny organizované v spolupráci s SPU Nitra.
Veľkému záujmu našich študentov sa môže tešiť aj doc. RNDr. František Strejček, PhD., ktorý vždy žiakov zaujme s pripravenými embryotechnológiami, tentokrát priamo vo Výskumnom laboratóriu FPU UKF v Nitre.
Naši študenti na akcii Embryotechnológie pre nevedcov na UKF v Nitre: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3471-embryotechnologie-pre-nevedcov-zaujali
Aktivity v rámci chémie:https://gymgolchemia.webnode.sk/novinky2/

Žiaci III.A pri izolácii DNA rastliny v laboratóriu KGŠR na SPU Nitra: