späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

28 júna sme sa opäť všetci stretli na školskom dvore, kde sme sa dozvedeli ako sa nám v tomto školskom roku darilo. Potešilo nás, že sme sa zlepšili v prospechu a dochádzke. Za najlepšie triedy v prospechu boli vyhlásené: I.AJ (1,1); II.AJ (1,13); II.SA (1,14) blahoželáme!
Najlepšie triedy v dochádzke: III.TA – 22,03; II.SA – 23,48. Na 5-ročnom štúdiu má najlepšiu dochádzku II.AJ – 30,4 a na 4-ročnom: II.C – 28,44.
Vedenie školy sa rozhodlo odmeniť triedy: I.AJ – za 1.m v prospechu; III.TA – za 1. miesto v dochádzke; II.B za najnápaditejší príspevok do školskej ročenky.
Riaditeľka školy vyzdvihla úspechy našich šikovných spolužiakov a udelila im spolu s knižnou odmenou aj pochvalu riaditeľkou školy. Na záver spolu s nadáciou nášho gymnázia vyhlásili študentov roka a ocenili ich aj finančne.
Študentmi roka 2018/2019 sa stali a finančnú odmenu 100€ získali títo žiaci:

Hannah Gilan; z I.AJ – 1. miesto v CK olympiády z nemeckého jazyka
Filip Ailer; III.AJ – 2. miesto v CK olympiády z biológie, kategória B
Yuliana Zhuková; III.AJ – 4. miesto v CK olympiáda z ruského jazyka, kat. B3
Matúš Gálik; III.B – 4. miesto v CK SOČ, odbor: Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
Adriána Matláková; VIII.OKA – 5. miesto v CK SOČ, odbor Chémia, potravinárstvo
družstvo žiačok: Diana Záborská (TA), Laura Orelová (SA), Hana Mária Mehager (SA)
družstvo žiačok: Marietta Miklová SXA, Petronela Dudášová (SXA), Ema Očadlíková (2.A) –– za 5.m na Školských majstrovstvách SR v cezpoľnom behu .

Po oficiálnej časti sme si z rúk našich triednych učiteľov prevzali vysvedčenie a ročenku školy a teraz hurá na prázdniny.
Krásne prázdniny želáme všetkým, užite si oddych, zábavu a letnú pohodu. Dovidenia o 2 mesiace.