späť na hlavnú stránku
NOVINKA
4.10.2019 sa na pôde Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline konal 13. ročník športovo-vedomostnej súťaže „Župná kalokagatia“. V celoslovenskom finále s medzinárodnou účasťou súťažili víťazi jednotlivých krajov a tiež družstvá stredných škôl z Poľska a Českej republiky. Na trati dlhej tri kilometre plnili na siedmych stanovištiach úlohy teoretického i praktického charakteru z rôznych oblastí. Taktiež mali možnosť sa oboznámiť s prácou polície a iných záchranných zložiek. Družstvo našej školy v zložení: Matej Koiš, Samuel Loži, Magnus Larsen, Marietta Miklová a Petronela Dudášová sa umiestnilo na krásnom 3. mieste.

Srdečne Blahoželáme!