späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020

2. septembra 2019 sme sa všetci zobudili do opršaného rána, ale ani to nás neodradilo a všetci sme sa stretli v telocvični školy na otvorení nového školského roka.
Privítali sme nových prvákov a tiež spolužiakov, ktorí sa vrátili zo zahraničných študijných pobytov. Riaditeľka školy RNDr. Zuzana Hurtová vo svojom príhovore privítala všetkých pedagógov a žiakov. Zároveň predstavila nových vyučujúcich, ale tiež zahraničných študentov.
2. september 2019 neznamená pre nás len začiatok ďalšieho nového školského roka. Naša škola vstúpila do 100. roku svojej existencie a tento školský rok sa bude niesť v znamení osláv 100. výročia vzniku školy.