späť na hlavnú stránku
NOVINKA
OZNAM ŠJ


Na základe VZN NSK č. 3/2019 riaditeľka školy upravuje výšku stravného od 1.9.2019 v druhom finančnom pásme, t.j.:

stravníci 11-15 roční ( I.PA, II.SA, III.TA, IV.KA )
potraviny 1,23 + réžia 0,11 = spolu 1,34 € za obed
stravníci 15-19 roční ( V.KNA,VI.SXA, VII.SPA, VIII.OKA, všetky ročníky 4- a 5- ročné štúdium )
potraviny 1,33 + réžia 0,11 = spolu 1,44 € za obed

Pri platbe trvalým príkazom na č. účtu SK82 8180 0000 0070 0031 1871 je potrebné upraviť sumu úhrady
stravníci 11-15 roční - 26,80 € mesačne
stravníci 15-19 roční - 28,80 € mesačne
Platba trvalým príkazom na mesiac september musí byť zrealizovaná do 25.8.2019, na každý ďalší mesiac do 25-teho dňa v mesiaci na mesiac dopredu.
Stravníci, ktorí nemajú zadaný trvalý príkaz na úhradu, dostanú poštovú poukážku prvý vyučovací deň ( 3.9.2019 ) na september a október spolu ( 41 dní ). Strava musí byť uhradená a platba preukázaná dokladom do pondelka 9.9.2019.


Mgr. Monika Polonecová
vedúca ŠJ