späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Ocenenie najlepších študentov SŠ v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom

Dňa 12. júna 2019 v koncertnej sále Župného domu boli ocenení najlepší študenti SŠ, ktorý reprezentovali nielen svoju školu, ale i Nitriansky kraj a Slovenskú republiku na celoslovenských a medzinárodných kolách olympiád, ale i ďalších súťaží – umeleckých, technických, športových, odborných, ...
Z našej školy si ocenenie prevzali:
Hannah Gilan z I.AJ triedy – za 1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády z nemeckého jazyka, kategória 2A
Filip Ailer z III.AJ triedy – za 2. miesto v celoslovenskom kole Olympiády z biológie, B kategória.
Ocenenie žiakom odovzdal poslanec SNR a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry.