späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Žiaci prijatí do I. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2019/2020:
>>STIAHNUŤ<<
K zápisu do I. ročníka 4-ročného štúdia je potrebné priniesť vyplnené dokumenty:
1.Návratka pre prvákov VP-4RG
2.Info pre záujemcov o šk.strav.-4G
3.Prihláška ŠJ na strav.+internet. prihlas. 4G
4.Súhlas dotknutej osoby 2019-20
5.Info o preukaze žiaka_ISICEURO26 - 2019-20
6.Žiadosti o vydanie preukazu_ISIC karta
7.Žiadosť o prij.na internát
8.Informácie o internáte_2019-20


Pri zápise je potrebné predložiť: preukaz totožnosti zákonného zástupcu a zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou a horeuvedené vyplnené tlačivá.

ZÁPIS PRIJATÉHO UCHÁDZAČA JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ AJ BEZ PREDLOŽENIA DORUČENÉHO ROZHODNUTIA O PRIJATÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční od 20.05.2019 do 24.05.2019 do 13,00 hod. na sekretariáte riaditeľky školy.


Žiaci prijatí do I. ročníka 8-ročného štúdia pre školský rok 2019/2020:
>>STIAHNUŤ<<
K zápisu do I. ročníka 8-ročného štúdia je potrebné priniesť vyplnené dokumenty:
1.Návratka pre prvákov VP-8RG
2.Info pre záujemcov o šk.strav.-8G
3.Prihláška ŠJ na strav.+internet. prihlas. 8G
4.Súhlas dotknutej osoby 2019-20
5.Info o preukaze žiaka_ISICEURO26 - 2019-20
6.Žiadosti o vydanie preukazu_ISIC karta


Pri zápise je potrebné predložiť: preukaz totožnosti zákonného zástupcu a zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou a horeuvedené vyplnené tlačivá.

ZÁPIS PRIJATÉHO UCHÁDZAČA JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ AJ BEZ PREDLOŽENIA DORUČENÉHO ROZHODNUTIA O PRIJATÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční od 20.05.2019 do 24.05.2019 do 13,00 hod. na sekretariáte riaditeľky školy.