späť na hlavnú stránku
NOVINKA
25.apríla 2019, sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súťaž , Mladý záchranár civilnej ochrany.Družstvo v zložení Černanský, Hrušovský, Válová, Bánovská sa umiestnili na 3.mieste, postupuju do krajského kola