späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Výsledková listina prijímacieho konania do I. ročníka 5.ročného bilingválneho štúdia pre školský rok 2019/2020 dňa 26.03.2019:

>>STIAHNUŤ<<


K zápisu do I. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia je potrebné priniesť vyplnené dokumenty:
1.Návratka pre prvákov VP-5RG
2.Info pre záujemcov o šk.strav.-5G
3.Prihláška ŠJ na strav.+internet. prihlas. 5G
4.Súhlas dotknutej osoby 2019-20
5.Info o preukaze žiaka_ISICEURO26 - 2019-20
6.Žiadosti o vydanie preukazu_ISIC karta
7.Žiadosť o prij.na internát
8.Informácie o internáte_2019-20

Pri zápise je potrebné predložiť: preukaz totožnosti zákonného zástupcu a zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou a vyplnené tlačivá.

ZÁPIS PRIJATÉHO UCHÁDZAČA JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ AJ BEZ PREDLOŽENIA DORUČENÉHO ROZHODNUTIA O PRIJATÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční od 28.03.2019 do 05.04.2019 do 13,00 hod. na sekretariáte riaditeľky školy.

V poradovníku je jedno miesto rezervované pre talentovú prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.