späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Gymnázium navštívili delegáti z ministerstva školstva

Dňa 15.1.2019 navštívili našu školu zástupcovia MŠVVaŠ SR – štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová, generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Marek Moška a poradca štátnej tajomníčky Eduard Hulík, ktorí sa stretli so študentami maturitného ročníka. Cieľom stretnutia bolo upriamiť pozornosť maturantov na prestížne VŠ v zahraničí. Štúdium je určené pre najlepších žiakov a je finančne podporované formou štipendia počas celého štúdia.
Držíme maturantom palce, aby sa vedeli správne rozhodnúť a vedeli byť na seba primerane nároční.