späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Pozvanie prijal a besedoval s nami plukovník Martin Remeš
Vo štvrtok 15. novembra 2018 besedoval s maturantmi školy plukovník Martin Remeš, z generálneho štábu OS SR na tému: Význam členstva SR v Severoatlantickej aliancií. Maturanti si na besede nielen oživili už získané vedomosti z vyučovania, médií, ale mali jedinečnú príležitosť diskutovať s pánom Remešom na také otázky ako: Je pre SR výhodné členstvo v NATO? Aké sú súčasné hrozby pre SR?

Zvedavých otázok zo strany študentov bolo veľa a pán plukovník Remeš sa snažil na všetky fundovane odpovedať.