späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Besedovali sme s pánom Mariánom Kérym

7. novembra 2018 sme privítali na pôde školy poslanca NR SR a podpredsedu NSK Mgr. Mariána Kéryho, ktorý k nám prišiel v sprievode vedúceho odboru školstva Úradu NSK RNDr. Vladimíra Gubiša. Dôvodom návštevy bola veľmi zaujímavá beseda so študentami školy na tému dejiny Slovenskej republiky. V úvode nám pán poslanec s veľkým prehľadom priblížil dôležité udalosti od čias vzniku Československej republiky. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o takých osobnostiach ako Tomáš Garrigue Masaryk,Edvard Beneš a spomedzi slovenských osobností to bol hlavne M. R. Štefánik.
Odznelo aj veľa zaujímavých informácií z vojnového a medzivojnového obdobia. Časť besedy bola venovaná aj povojnovému usporiadaniu Československej republiky.
Oceňujeme, že sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí, ktoré nenájdeme v učebniciach a veríme, že ich zúročíme aj pri maturitnej skúške.
Ďakujeme!!!