späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Škola v prírode 2018 – Euromesto, Častá – Píla

Každoročná návšteva nášho Euromesta sa uskutočnila aj tento školský rok prvý októbrový týždeň. Žiaci prímy s nadšením absolvovali rôzne pohybové aktivity s tímom animátorov a vyučujúcimi (Mgr. Iveta Palková, Mgr. Tomáš Žilka).
Počas celého týždňa bol každý jeden deň nabitý nasledujúcimi aktivitami:
- strieľanie z luku,
- šplhanie a preliezanie v prírodnom teréne,
- hod do diaľky,
- nácvik ,,euromestského" tanca,
- predvádzanie talentov,
- bingo,
- joga,
- ručné práce – origami,
- pohybové súťaže – futbal, vybíjaná, prehadzovaná, skákanie cez švihadlo,
- dopravná výchova.
Keďže Euromesto kladie dôraz nielen na zábavu, ale aj na výchovu mládeže, naši žiaci neustále odpovedali na otázky týkajúce sa Európskej únie. Vedia štáty, ktoré ju tvoria, hlavné mestá, pamiatky. Otázkam boli prispôsobené aj aktivity zamerané na pamäť. Za každú správnu odpoveď dostali sladkú odmenu ako motiváciu.
Aj tento školský rok ŠvP priniesla našim žiakom množstvo nových skúseností, vedomostí, poznatkov, zážitkov, no najmä krásnych spomienok na týždeň so školským kolektívom.