späť na hlavnú stránku
NOVINKA
26.9.2018 sa na Duchonke konalo krajské kolo súťaže ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR. Súťaž sa v tomto roku niesla v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou, s ochranou života a životného prostredia a prispieva k mierovému spolunažívaniu. Súťaž je orientačným pretekom na 2,8 km pre päťčlenné zmiešané družstvá a súťažiaci sú hodnotení z teoretických vedomostí i praktických zručnostív oblastiach:cestná doprava, BOZP, civilná ochrana, protipožiarna ochrana, protidrogová prevencia, ekonomika, šport, história, geografia, štát a právo, hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovky, topografia, rúčkovanie na lane, CO a poskytovanie prvej pomoci. Družstvo našej školy v zložení Matej Koiš (IV.AJ), Samuel Loži (VII.SXA), Kamil Furiš (II.AJ), MariettaMiklová (VII.SXA) a Simona Bochnovičová (IV.A), sa umiestnilo na krásnom 2. Mieste.

Blahoželáme!